L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Jsme rozvíjejícím se subjektem reagujícím na poptávku flexibilně a operativně.

Naším zaměřením jsou konstrukce a opravy  mechanických, pneumatických a hydraulických zařízení, strojů a součástí.                    

Naše zkušenosti s aplikací údržby a opravárenství   nejrůznějších odvětvích průmyslu uplatníme i u vás.

Jsme schopni vám nabídnout zajímavé cenové tarify.

 

  Tel.:  +420 721419093       Fax: +420 474650781        Email:  info@l-tech.cz  , ltech@email.cz