L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Stručná charakteristika našeho zaměření

Textové pole: Opravy  všech mechanických strojních zařízení a výrobních linek. Konstrukce jednoúčelových zařízení a strojů.

Konstrukce a opravy výrobních strojů a zařízení

Textové pole: Zajištění údržby všech stupňů - havarijní, poruchová, preventivní, víkendová atd.

Údržba strojních mechanických zařízení

Textové pole: Opravy a údržba hydraulických součástí ( válců, agregátů, rozvodů, hydrogenerátorů … ). Odstraňování problémů.

Opravy hydraulických systémů a zařízení

Textové pole: Opravy všech pneumatických součástí a soustav ( kompresorů, pracovních prvků, rozvodů ... ). Odstraňování netěsností a ztrát.

Opravy pneumatických soustav a zařízení

Textové pole: Charakteristika stavu strojního výrobního zařízení z hlediska výskytu poruch. Podpora moderního trendu údržby.

Technická diagnostika

Většina průmyslového výrobního zařízení pochází ze zahraničí, ale podstatnou

část náhradních dílů lze nahradit z jiných zdrojů. Možná je i renovace nebo

repasování součástí moderními technologickými metodami.

 

Výroba, renovace náhradních dílů