L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Textové pole:

Umíme zkonstruovat a vyrobit jednoduché jednoúčelové stroje, provádět rozsáhlejší,  dlouhodobější opravy generálního charakteru, navrhovat a  provádět  konstrukční   zásahy    i  úpravy na zařízení.

Konstrukce a opravy výrobních strojů

a zařízení

· Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů

· Střední opravy, repase uzlů a strojních celků

· Konstrukční úpravy strojního zařízení

· Montáž rozvodů průmyslových médií

· Zajištění renovací náhradních dílů nejrůznějšího charakteru.

Konstrukce a  výroba  jednoúčelových strojů   i zařízení dle vašeho zadání.

Úpravy konstrukce zařízení pro zlepšení parametrů nebo charakteru výroby.

Realizace rozsáhlejších oprav vč.jejich rozplánování a přípravy.

Montáž technologických výrobních zařízení.

Renovace náhradních dílů přinášejí značné úspory z hlediska časové i finanční dostupnosti nových dílů.