L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Textové pole:

 

Jsme připraveni splnit vaše požadavky na rozsah a charakter údržby resp. určit               i doporučit efektivní systém a plán údržby.

Údržba strojních mechanických zařízení

ˇ Havarijní  údržba

ˇ Poruchová údržba

ˇ Údržba v nepřetržitých provozech

ˇ Preventivní údržba dle čas.plánu

ˇ Údržba dle skutečného stavu

ˇ Víkendová údržba

ˇ Operativní údržba

Od provizorních oprav a řešení při haváriích přes lokalizaci příčiny závad až po údržbu dle harmonogramu.

Pro kapacitně velmi vytížené provozy            s malým časovým prostorem pro údržbu je nejčastěji aplikovaná

ˇ tzv. víkendová údržba - provádění údržby v době mimo pracovní dobu provozu  nebo     

ˇ operativní údržba  - provedení úkonů údržby s využitím  jiného technologického výpadku provozu.