L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Textové pole:

Opravy a údržba součástí hydraulických zařízení  a soustav. Odborná preventivní péče a prohlídky vč.seřízení  soustavy. Lokalizace a odstranění problému či poruchy na zařízení. Konstrukce a montáž hydraulických zařízení resp. soustav.

 

Opravy hydraulických systémů 

 a zařízení

· Preventivní zásahy a ošetření systémů

· Odstraňování úniků a závad

· Seřizování hydraulických obvodů.

· Opravy hydraulických válců

· Opravy ostatních hydraulických prvků

· Montáž hydraulického zařízení            a hydraulických rozvodů

· Konstrukce hydraulických zařízení

Správnou četností a odborností preventivních zásahů a ošetřením hydraulických systémů podstatně prodlužujeme životnost zařízení.

Lokalizace příčiny závady je v hydraulice velmi obtížná, také úniky média v systému způsobují ztráty  nejen v účinnosti  zařízení, ale i ekologické a materiální.

Správným seřízením parametrů zařízení předcházíme opotřebení a poruchám stroje.

Opravy pracovních hydraulických prvků jsou z velké míry rentabilní.

Aplikace hydraulických systémů                    v průmyslové výrobě jsou většinou velmi specifické a problematika vyžaduje individuální konzultaci.

Víte že:

75% závad na hydraulických zařízeních vzniká        v důsledku nedostatečné čistoty uvnitř systému    a špatným preventivním systémem údržby. Tato činnost je ve většinou podceňována a zdá se i na novém zařízení zbytečná. Kvalitními a odbornými zásahy lze životnost zařízení prodloužit                   i  několikanásobně.

Nečistoty vznikají i při zdánlivě bezproblémovém chodu zařízení.

 

Nová kapalina /nepřefiltrovaná -čerpaná ze sudu/ není vhodná pro hydraulické systémy!