L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Textové pole:

 

Shromažďování   podkladů  pro  uplatnění      a určení  optimálního  systému  péče o stroje,  s cílem zvýšit spolehlivost a ekonomičnost strojního zařízení.

Diagnostika nám napomáhá přesně lokalizovat příčinu poruchy a urychluje její odstranění.

 

Technická diagnostika

· Metoda parametrická

· Metoda vibroakustická

· Metoda tribotechnická

Získáním parametrických hodnot univerzálními diagnostickými prostředky určíme stav a metodou predikce můžeme efektivně naplánovat údržbu pro nejmodernější stupeň údržby -  údržba dle skutečného stavu.

Získané informace a jejich vyhodnocení nejsou zdaleka zbytečně proinvestovanými prostředky oproti zvýšené četnosti oprav zařízení a výpadků výroby.

Při hledání příčiny poruchy obchází metodu pokus — omyl.