L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

Textové pole:

V důsledku havárie či poruchy stroje většinou dochází k následnému výpadku či omezení výroby a tím i dalším finančním ztrátám.

Požadavek rychlého obnovení výroby si žádá většinou operativní a radikální řešení.

Došlo u vás k poruše výrobního zařízení a zprovoznění se rýsuje do delšího časového horizontu?

Důvodem je např. dlouhá dodací lhůta potřebných náhradních dílů, momentální vytíženost vašeho servisního partnera apod.

Vyhledejte naši pomoc -  pokusíme se vyřešit váš problém.

  Tel.:  +420 721419093       Fax: +420 474650781        Email:  info@l-tech.cz  , ltech@email.cz