L . T E CH    Václav   Lahmer

Konstrukce, opravy, údržba strojů a výrobních zařízení

 

Pomůžeme vám získat větší jistotu ve výrobě a dosáhnout větších úspor nákladů na údržbu.

Využitím zkušeností s údržbou v různých průmyslových odvětvích lze docílit zvýšení spolehlivosti a ekonomičnosti provozu na výrobních zařízeních.

Značných úspor lze také dosáhnout konstrukční náhradou, renovacemi i pořizováním náhradních dílů z tuzemských zdrojů.

Co pro vás můžeme udělat?

 

  Tel.:  +420 721419093       Fax: +420 474650781        Email:  info@l-tech.cz  , ltech@email.cz